Utskrift

Av Johnn Hardang

 Vi startet med ny andaktsbok hjemme også dette året. Gjennom hele 2020 har vi lest Edin Holmes andaktsbok, For hver dag, fra 1928. Sammen med Haldis Reigstad nyeste bok, Mandeltreet. En strålende kombinasjon, forresten.

Dette året skal vi lese Oddvar Nilsens kanskje aller fineste andaktsbok, Fra kraft til kraft. Vi har lest den før, for nesten ti år siden. Nå gjør vi det igjen.

Andakten for 1.januar handlet om Salme 1, og overskriften var: Oppskrift for et godt år. Dermed vet du hvor jeg har hentet både overskriften og bibelordet fra.

Vi er godt kjent med oppskrifter, de fleste av oss: Matoppskrifter, monteringsanvisninger, strikkemønstre og brukermanualer. Men her handler det om noe helt annet: Oppskriften for et godt år. En livsoppskrift! Hvem av oss er ikke interessert i det? Så langt Oddvar Nilsens andaktsbok.

I dag vil jeg be deg finne fram og lese Salme 1. Her finner du nemlig ikke bare oppskriften for et godt år, men også for et godt liv.

 

ET LIV I GLEDE

 Det første Salme 1 setter ord på, er dette: Guds mål for deg og meg, er at vi skal få oppleve et tilfredsstillende og godt liv. Et liv med ekte, ren og varig glede.

- Salig er! Slik begynner Salme 1 og hele Salmenes Bok. For en begynnelse! Salighet er den høyeste formen for lykke, fordi den har sin kilde i Gud. Og vil du ha tak i den, så følg oppskriften.

 

VI MÅ LÆRE Å SI NEI
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete. v.1

Ikke, ikke, ikke... Så negativt, vil mange si. Kan det være glede å finne for et menneske som bare sier nei? Svaret er ja. Og grunnen er denne: Det handler om hva du sier nei til.

Det er et liv som beskrives i begynnelsen av Salme 1. Men ikke et liv fylt av tilfredshet og glede:

Ugudelig folk. Dette handler om mennesker som enten fornekter at Gud finnes, eller i praksis lever som en det ingen er noen Gud. Syndere. Dette handler om mennesker som lever livet i konflikt med Guds vilje, uten å bry seg. Spottere, Dette gjelder folk som vanærer og tråkker både på Gud og hans ord, i liv og ferd.

Se hvordan det ene drar det andre med seg: Først vandrer de, så står de og så sitter de. De har sluttet fred med et liv uten Gud.

Det blir ikke mye varig glede og tilfredshet av slikt! 

 
VED KILDEN
Men det finnes et alternativ. En kontrast til veien som fører bort fra Gud: 

- Men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. v.2

Dette er det samme mennesket som først sa nei. Et tydelig nei var en måte å si ja på: Ja til Gud. Ja til Guds Ord. Ja til livet! Uttrykkene er talende:

Ha sin lyst i. Det et betyr en indre kraft, en trang til å gjøre noe som kommer fra hjertet. Ikke av tvang, det er livet som presser på innenfra. Det er vårløysing. Sommeren er på gang!  

Grunner på. Dette har med tid og ro å gjøre. Travelhet, selvopptatthet, livets mange krav og gjøremål - alt er satt på vent. Nå skal det brukes tid ved kilden: Livets Ord, som er kildens egentlige navn.

Slikt blir det glede av! Sann og ekte lykke.

 
GUD HAR EN PLAN MED DITT LIV
Det mennesket som sier nei til dårlige forbindelser og ja til de gode, vil bli preget av det. Sterkt preget. Og dette livet kan ikke skjules:

- Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt hva han gjør, skal han ha lykke til. v.3

 For et liv! Stabilt og urokkelig. Med åpen forbindelse til livskilden. Sunn og frisk livsutfoldelse. Rike frukter.

Og for en kontrast! Som det grønne og fruktbare treet er annerledes enn lette og tomme agner, som så snart vil bli vindens og ildens bytte, slik er kontrasten mellom den som lever med Gud og den som ikke gjør det.

Til deg som lengter etter det gode livet: Her er oppskriften. Bruk den!