Utskrift

Det er to «plagg» i Israel som har flere felles trekk. Det er bønnesjallet, tallit og det nasjonale flagget.

Begge har en hvit bakgrunn. Hvit i bibelen er utrykk for det rene, fred, seier m.fl. Det er også to blå striper som er i hver kant på lengden. De blå stripene, er den blå tråden som skulle være på alle plagg til påminnelse om Herrens ord og løfte.

«Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til utroskap.» 4. Mos 15,38-39. Det Israelske flagget har hentet sin inspirasjon fra det jødiske bønnesjallet, tallit.

Under Sionistkonferansen i Basel i 1897 var jødene samlet angående Israel som land til folket. Det ble også diskutert hvordan flagget skulle se ut. Det var en brainstorming rundt flagget, og det er en av kongressdeltakerne, David Wolfsohn, som da sier: «Vi har jo allerede et flagg – jødenes bønnesjal, tallit». Dette bønnesjallet har fulgt jødene i årtusener. Det kongressdeltakerne ikke var klar over var at tallit var brukt som flagg på Rishon LeZion i 1885. Dette er en Kibbutz og var hjemmene til de første jødene som er dagens Israel. Den ble etablert i 1882 og var en jordbrukskolnoni, ikke langt fra Tel Aviv. Men talliten ble brukt som flagg over deres hjem! 

Israels flagg ble offisielt vedtatt 28. oktober 1948 – mer enn 5 måneder etter at den moderne staten Israel ble formelt erklært.

Davidsstjernen er midt i dette flagget, og midt i Davidsstjernen er Herren Israels Gud. På samme måten som Jerusalem er midt på jorden (Esek 38,12), er Gud midt i Davidsstjernen. Gud er aldri noe perifer, men i midten! Dette har alltid fulgt Israels folk,- Gud midt iblant dem! «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» 2. Mos 25,8.

Med den hvite bakgrunn og to blå striper er flagget en viktig påminnelse for Israel og andre nasjoner. Det er også viktig at Gud får være i midten, da får du den rette balanse i livet og i hverdagen.