Utskrift

Hver morgen tar jøden på sitt tallit og ber sin bønn til Gud. På veg til synagogen for å lese og under lesningen, har jøden ofte på sin tallit. Hver dag står rabbinerne og andre og ber ved Vestmuren, dekket til under sin tallit.

Jødens bønnesjal er alltid brukt med hellighet og respekt. Dette er Israel og folkets varemerke. Det er høytid når ungdommen får sin Barmitzva, får lagt sitt tallitsjal og kan lese fra de hellige skrifter.

Vanligvis har en tallit hvit bakgrunn med blå striper på. Det mest vanlige er at en talitt er på størrelse med en skjerf som man henger løst over skuldrene. Men i bønn lukkes ansiktet av talliten. Jesus sier at når du ber skal du gå inn i ditt lønnkammer og lukke døren (Mt 6,6). Det er at du er i stillhet og ikke lar noe forstyrre din bønn. Når en jøde dør, er det vanlig at hans tallit blir lagt ved i graven. I den tomme graven ser vi Jesus sin tallit låg på et sted for seg selv (Joh 20,6).

 I generasjoner har tallit fulgt det jødiske folket, og det er omtalt på denne måten: «Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til utroskap.» 4.Mos 15,38-39.

Den hvite bakgrunnen betyr renhet, fred, seier, sorg m.fl. I flere anledninger taler bibelen om det hvite linet. Under Soningsdagen var ypperstepresten kledd i hvitt fint lin. Det var utrykk for renhet. På denne måten kunne han tjene Gud. Til menigheten i Pergamum ble de gitt en hvit sten (Åp 2,12-17). Det var utrykk for frifinnelse og seier. De blå stripene på talliten er til påminnelse for tanke og hjerte at Guds ord og løfte er gjeldene og er til etterfølgelse. Gå inn i ditt lønnkammer...

«Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres ønsker i Kristus Jesus». (Fil 4,7)