Utskrift

Av Abraham Thompson

«Og da han skiltes fra dem, gikk han opp på berget for å be.» Matt 6,46.

 Vår Frelser var ofte alene med sin Far i bønn. Rett som det er, finner vi ham på et berg eller i «haven» - enten alene eller sammen med sine disipler. Til sine tider kunne han være hele natten i bønn. (Luk 6,12)

Vi har mye å lære av Jesus også på dette område. Hva har dette ord og eksempel å si til oss troende?

  1. Han ga avkall på noe.

Det står «Han skiltes fra dem.» Det var til sine tider ham mer maktpåliggende å være alene enn å nyte samværet med sine elskede disipler.

Skiller vi selskap med våre beste venner for å komme avsides med Jesus? Er den indre trang til dette så sterk at den til sine tider driver oss til handling? Lykkelig er enhver som følger sin Frelsers fotspor opp på berget.

  1. Han hadde et bestemt sted.

Begge ovennevnte steder sier: «berget», altså et bestemt berg eller sted. Om «haven» sies det: «Han samledes ofte der med sine disipler.» Det ligger en stor velsignelse i å ha et bestemt sted, hvor man møter Gud i bønn. – Erindringen av de mange herlige stunder er som en due med et friskt oljeblad i sitt nebb. – Har vi den store fordel både å ha og ha funnet et bestemt sted å gå til i mot- og medgangstider for å be, love, takke, grunne på Ordet og tilbe? Mange har det ikke grunnet boligforholdene.

  1. Han holdt til i naturens skjønne tempel.

Man taler om at «det var så høytidelig». Ja, noe så høytidelig som å være på et berg med Jesus en klar stjernenatt eller skjønn sommeraften eller morgen, overgår alt som kan oppnås i templer som er gjort med hender. Troende venner – og ikke minst dere nyfrelste – som har anledning, benytt endelig den korte norske sommer til å gå opp på berget for å be og betrakte Ordet. Det må være noe særlig i å komme høyt oppe på berget i Guds deilige natur, ellers ville ikke Jesus ha benyttet seg derav så mange ganger. Rikdommer ligger og venter på oss i lønnkammeret – også i bergets lønnkammer. Må vi være villig til å ofre hva som helst for å komme i besittelse av dem.

Fra berget går vi ned i dalen, hvor livets kamper og vanskeligheter venter oss; men bergets lysende stråler skal kaste en glorie over hele tilværelsen, som gjør den til en kildevang. La oss da i sommerens løp gå med Jesus opp på bergets topp.