Utskrift

 

Mellom Jerusalem og Oljeberget ligger Kedrondalen.

Dalføret er langt høyere i dag enn hva den var fra tidligere tider. En rekke ganger er bymuren blitt ødelagt, og steinen veltet ned i dalen. Til tider er også deler av dalen blitt brukt til boss og avfallmaterialer. Kedrondalen begynner noe lengre nordvest for Jerusalem, og den støter sammen med Hinnomsdalen og bøyer av sørøst gjennom den tørre Judea-ørkenen til Dødehavet.

Det er tre graver i dalen. Bene Hasirs, Sakarjas og Absaloms grav. Gravene står høyt på listen over den historiske og arkeologiske verdi og interesse.  På slutten av 1990 tallet begynte araberne  å bygge en underjordisk moske på Tempelplassen. I den forbindelse ble flere hundretals lastebiler med jordmasser dumpet i Kedrondalen uten tillatelse. Blant arkeologene i Israel ble dette av interesse og begynte og lete i grushaugene. Det ble blant annet funnet et segl fra Kong Davids tid. Funnene er fra år 1000 f.kr til Jesus tid.  

Ved Kedrondalen er det også en arabisk bebyggelse med navnet Silwan. Navnet kommer fra Siloah, som er kjent for Siloah dammen. Vannet kommer fra Gihon kilden, hvor kong Salomo ble salvet til konge (1 Kong 1,39). Profeten kalte den ”… Siloahs vann, som renner så stille” (Jes. 8,6). Der Kedrondalen og Hinnonsdalen møtes blir kalt for Kongen hage. Hagen fikk vannet fra Gihon kilden. Kongens Hage er nevnt som fluktvei for kong Sidkia (Jer 39,4) i Nehemia 2,14; i Høysangen 4,15; i Fork 2,5.

Et par hundre meter nordover i Kedron-dalen, ved foten av Oljeberget, finnes monumentale graver fra Det annet tempels epoke. Stedet kalles Josafats dal (”Gud har dømt”), hvor verdens nasjoner skal dømmes (Joel 4,2,12). I dag er nasjonene representerte ved FN bygningen i det samme området.

Da David var konge i Jerusalem, ble riket kuppet av hans sønn Absalom. David rømte og gikk barfot over Kedrondalen og øst mot Oljeberget (2 Sam 15). Etter påskemåltidet gjorde Jesus det samme: «Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.»Mrk 14,26.

Kedrondalen er kjent for mange historiske begivenheter, og vil stå i sentrum på nytt under Jesus Messias sitt komme. «På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør.»  Sak 14,4.