Utskrift

Av Ivar Gjerdi

 

«Bønn er morgenens nøkkel og kveldens lås», heter det i et ordtak.«Herren sender sin godhet om dagen,sangen hans er hos meg om natten,en bønn til mitt livs Gud.» Salme 42, 9.

Salmen er skrevet av en troens mann som tørster etter Gud. Og fordi sjeletørsten former seg til en bønn om nåde og miskunnhet, sender Herren sin velsignelse. Det er en «bønn til mitt livs Gud».

Morgenbønnen er nøkkelen til å åpne opp for Herrens miskunnhet. Å begynne dagen i Jesu navn må være helt naturlig dersom vi også avsluttet dagen i bønnens samfunn med Herren Jesus Kristus. Dagens problemer og bekymringer kan lett bli forstørret og mangfoldiggjort dersom vi tar det med inn i natten. I bønnen kan vi låse og lukke dette ute ved å legge alt det som plager og tynger i Guds mektige hånd. Det er spesielle situasjoner og tider i livet da en kjenner på et ekstra behov for å være nær Gud og påkalle hans navn.

Bønn er jo selve livsnerven og åndedrettet i kristenlivet. Bønnetjenesten må derfor ikke forsømmes. Vi må ikke glemme at Guds ord og bønn er en reell nøkkel til en god dag med Guds fred og velsignelse.

 

Ta tid til å bede, søk stillhet og ro!
I Frelserens nærhet du alltid skal bo.
Når verden den larmer og striden blir het.
Søk hvile hos Jesus, han selv er din fred.

Ta tid til å bede før døgnlivets støv
seg legger på sinnet, og ånden blir sløv!

Søk tidlig Guds åsyn og du skal gå ut
så glad til ditt virke, velsignet av Gud!

Ta tid til å bede, i nåden bli rik!
Se meget på Jesus vil du bli ham lik!
En glans av hans klarhet du med fra ham bær.
Til engang du ser ham just slik som han er».

Anna Jonassen.