Utskrift

Av Ivar Gjerdi

«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? - Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matt. 6,25,26 og 34.

Dette er jo fra et velkjent bibelavsnitt, som de fleste henter fram forholdsvis ofte. Går det virkelig an å leve uten bekymringer? Vi som lever i dagens stressede, oppjagede og materialistiske samfunn må vel alltid kjenne på et lite snev av bekymringer? Det er menneskelig å være bekymret. Men Guds ord viser vei ut av det, og Jesus vil hjelpe oss til å se det hele i et annet og nytt perspektiv.

Dette sentrale bibelavsnittet står under overskriften, «Vær ikke bekymret for morgendagen». Det er ikke alltid like lett for alle. Vi har forskjellige forutsetninger for livet. Jesus er opptatt av at vi ikke skal bekymre oss for mat og drikke eller hva vi skal kle oss med. Og han viser til fuglene under himmelen, hvor bekymringsløse de er. De verken høster eller samler, men får likevel den maten de trenger av vår Far i himmelen. Og vi skal heller ikke bekymre oss for dagen som ligger foran, men søke Guds rike og hans rettferdighet framfor noe annet. Ved å legge livet i Herrens hender skal vi tillitsfullt få tro at han vil sørge for oss på beste måte.

Paulus gir oss dette gode rådet: «Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.» Fil. 4, 6-7. Det er den beste løsningen. Det er viktig med en bærekraftig tro som gir styrke til å møte hverdagens utfordringer og kanskje noen problemer. Det går i hvert fall ikke an å tjene to herrer, både Gud og Mammon, sier Jesus. Vers 24. Det skaper bare problemer.

Troen vil hjelpe oss til å sette Gud i sentrum. Gud vil være vår Far som sørger for oss og holder oss opp, og som hjelper oss til å holde fast ved løftene.«Troen slutter der bekymringene begynner, og bekymringene slutter der troen begynner». Georg Müller

Sørg du for meg, Fader kjær! 
Jeg vil ikke sørge.
Ikke gå bekymret,
om min framtid spørre.
Sørg du for meg all min tid.
Sørg for meg og mine.
Gud allmektig, nådig, blid.
Sørg for alle dine! 

Landstad