Utskrift

Alle legger merke til staten Israel. I media både leser og hører vi politikere og andre ledere si og mene om landet og folket.  Alle skal si og mene noe om Israel og Jerusalem.

Underlig at et lite land, innerst ved Middelhavet, midt på jorden, har en slik oppmerksomhet. Israel er 470 km langt og på det bredeste er det 135 km. Det er mindre enn Hedmark fylke.

Vi kommer ikke utenom

Da Israel ble opprettet i mai 1948 bodde det 650 000 mennesker i landet. I løpet av få år var befolkningen fordoblet. Hele tiden kommer det jøder til landet. Innbyggertallet nærmer seg 9 millioner. Israels statsborgere oppleve trivsel og tilfredshet og gjennomsnittsalderen er 80,6 år.

Israel har store budsjetter på nye emigranter og sikkerhet. Eksport av jordbruksprodukter er stor. Teknologien har hatt stor vekst. Produktene de leverer er kjent for å være det beste! Det er mye eksport av kremer og salver fra Dødehavet, men også kjent for sin diamantindustri. Til tross for uroligheter på Gasastripen, fortsetter turistene å komme til Israel. De fem første mnd i år kom det 1,75 millioner turister til Israel. Dette er 22 prosent økning og hele 53 prosent økning fra 2016. Dette gir mange milliarder dollar inn i den Israelske økonomi. På tross av at mange roper boikott, er Israel i stor vekst.

Israel er dette året 70 år. I den anledning har statsministeren i Israel, Binyamin Netanyahu, flere ganger sagt at Israel er sterke og mektige enn noen gang. - Vi er i ferd med å gjøre Israel til en verdensmakt, sa statsministeren. På mange områder har statsministeren rett. Men det avslører en alvorlig utfordring. Israels styrke er deres svakhet.

Israel gjør den samme feilen som de hele tiden har gjort; de regner med seg selv. Det er ikke Irans atomprogram, Hizbollah og den arabiske verden, eller media sin løgnpropaganda som er Israels største fare, - men det er dem selv! «De glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se.»Sal 78,11. «De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypt...»Sal 106,21. Gjør Israel denne tabben på nytt?

Dette er ikke bar en tankevekker for Israel, men alle mennesker! Hva med deg? Stoler du på deg selv? «Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig.» Ord 16,20.