Utskrift

 Tora Haarr Skeie har skrevet denne vakre artikkelen om noe av det vi har i Jesus, inspirert av Sigvart Engeset sin sang.

Å, kor rik eg er, eg har Jesus! Eg for Gud er kjær gjennom Jesus.

Eg har Gud til far, himmelarv eg har. Å, kor rik eg er!

 
Å, kor trygg eg er, eg har Jesus! Heim til Gud eg fer, takk skje Jesus.

Er eg veik og arm, han er sterk og varm. Å, kor trygg eg er!

 
Å, kor rein eg er, eg har Jesus! Rettferdsskrud eg ber, takk skje Jesus.

Kvar ein syndeflekk blodet vaskar vekk. Å, kor rein eg er!

 
Å, kor glad eg er, eg har Jesus! Alltid nok eg fær, takk skje Jesus.

Bort med sorg og sut, gleda syng eg ut. Å, kor glad eg er!

 (Sigvard Engeset)

Denne sangen har vært en kjær sang i mange år. Men jeg har kanskje helst tenkt på den som en solosang, og ikke en fellessang. Med sin moll-melodi har den vært inderlig og god, og jeg har sunget den mange ganger.

Nå har jeg nettopp lært en ny melodi til denne sangen. Det er en lys og jublende melodi som egner seg veldig godt til fellessang, og den var lett å lære. Dermed har sangen tonet i meg til stadighet. Og det er ikke bare melodien, men hele teksten har festet seg sammen med melodien, hvert vers. Så nå toner disse sannhetene med jubel i både hjerte og sinn!

Å, kor rik eg er, eg har Jesus! Vi har så lett for å ha fokus på oss selv, på vår egen svakhet, og hvordan vi feiler og faller. Det kan bli ganske deprimerende. Kanskje sammenligner vi oss med andre, og synes at de er så mye flinkere og bedre enn oss. Gud ønsker å vise oss at vi er totalt hjelpeløse i oss selv. Vi kan aldri bli gode nok for å oppnå frelsen. Men når vi innser det, kan vi få ta imot frelsen – av bare nåde, helt ufortjent. Jesus har kjøpt oss fri gjennom sin død, og ved sitt blod. Vi får være Guds barn, og han er vår far. 2. Kor. 4, 7: ”Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv.”

Å, kor trygg eg er, eg har Jesus! Dersom vi ser på oss selv, vet vi at vi ikke er til å stole på. Jo, noen ganger er vi trofaste, men andre ganger svikter vi der vi absolutt ikke skulle ha sviktet. Synden bor i oss, og den kommer til syne på mange forskjellige måter. Da er det fantastisk godt å få komme til Jesus og bekjenne vår synd – og han møter oss med tilgivelse, og reiser oss opp igjen – gang på gang. Vi må erkjenne at livene våre kan se ut som en ”berg-og-dal-bane”. Men så er Gud så helt annerledes enn oss. Han er alltid til å stole på, han svikter aldri. Det som han har lovet i sitt Ord står fast. Hebr. 6, 18-20: ”For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.”

Å, kor rein eg er, eg har Jesus! Når vi har tatt vår tilflukt til Jesus blir vi renset i Jesu blod. Ja, synden er der fortsatt i våre legemer, men Jesus sier at den ikke lenger skal herske over oss. Det er ikke lenger synden og Satan som er herre over oss, men Jesus Kristus. Vi trenger å øve oss i å ikke gi synden rom. Det skal få være en daglig vandring, der vi skritt for skritt får vokse i nåde og kjennskap til Gud og Guds Ord. Gud ser oss gjennom sin Sønn Jesus Kristus, og da ser han ikke vår synd, men Jesu Kristi rettferdighet. Vi er så mye mer enn syndere – vi er rettferdiggjorte syndere. Rom. 3, 24-26: ”Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som tror på Jesus.”

Å, kor glad eg er, eg har Jesus! Jesus har gjort alt for oss. Vi skal bare få ta imot. Han har gitt oss alt vi trenger. Det betyr ikke at det ikke vil komme motgang og vanskeligheter. Sykdom og prøvelser kan ramme oss alle. Men Gud har lovet at han vil være med oss og hjelpe oss midt i det vonde og vanskelige. Vi skal få ta vår tilflukt til ham og hvile i hans allmektige armer. Paulus og Silas kunne juble og synge lovsanger i det innerste fangehullet. De visste at Gud var med dem, og at han hadde kontroll – selv om alt kunne se håpløst ut med menneskelige øyne. Efeserbrevet er fullt av alt det vi har i Herren Jesus Kristus. Måtte vi få be som Paulus i Efes. 1, 17-19: ” Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.”

Måtte sannheten fra Guds Ord få prege våre liv dag for dag. Måtte våre liv få være vitner om Guds kjærlighet og nød, at ALLE må få bli kjent med Frelseren, og velge ham for livet og evigheten. Måtte andre mennesker få et møte med Gud gjennom våre liv.