Utskrift

Av Ivar Gjerdi

trinity182014 «Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise.Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?»Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg.Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Joh. 7,14-17.

Det var løvhyttefest i Jerusalem da Jesus stod fram i tempelet med sin undervisning. Han hadde i hemmelighet dratt opp til høytiden. Jødene var ute etter ham, «Hvor er han?». Folk snakket om ham, og lurte på hvem han egentlig var. Men det var ingen som våget å si at han kanskje var Messias.

jesus-teaching-at-the-temple Når han står fram og underviser, blir han møtt med undring. Hvor har han sin kunnskap fra, han som ikke har noen opplæring? Han hadde ikke gått i skole hos en rabbiner. Kanskje var det både undring og beundring?

 Jesus gir dem et klart svar. Han hadde sin lære og myndighet fra Gud. Han var sendt av Gud.

«For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale.» Joh.12, 49.

 Spørsmålet om læren er av Gud er viktig. Gud har gitt oss en anvisning til å forstå og erfare det. Vi må gjøre hans vilje, sier Jesus.

Det er bare Guds ord som kan hjelpe oss til å se hva som er Guds vilje med våre liv. Som det var på Jesu tid, så er det også i dag dem som er mer opptatt av å villede enn veilede om hva Guds ord sier og hva som er Guds vilje. Vår tid blir mer og mer preget av fornuftsmessig tenkning omkring tro og moral. Manglende innsikt og kunnskap gjør at mange bare «synser» omkring sentrale og viktige spørsmål som har med troen og Skriften å gjøre. Jesus advarer, «Ta dere i vare for de falske profetene.» Matt. 7,15.

 Jesus kom med noe nytt som man bare kan lære å kjenne i Guds evige ord. Den som ærlig og oppriktig søker å gjøre Guds vilje, vil oppleve at Ordet har en guddommelig kraft i seg, som virker både i hjertet og samvittigheten.

 Bibelteksten har et uttrykk som det er viktig å få med seg. «Den som vil.» Vi kommer ikke langt med å tenke på, overveie, håpe på eller drømme om. Nei, Jesus sier «Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud.» Da vil Guds Ånd komme oss til hjelp, slik at vi blir overbevist om at vi er syndere som trenger Guds nåde i Jesus Kristus. Han er synderes venn.

«Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. - Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Matt. 9,12-13.

 En ung lærerinnes vitnesbyrd på dødsleiet ga Trygve Bjerkrheim inspirasjon til sangen, «Han tek ikkje glansen av livet. Den Frelsar som kallar på deg. Først då kan for alvor du leva når han får deg fylgja på veg.»

 Millioner over hele verden kan vitne om det samme. «Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken hans.»