Utskrift

Av Kurt Urhaughaust

Hadde Paulus det travelt, eller fikk han ikke plass i bagasjen siden ha la kappen sin igjen hos Karpus i Troas? Hva har vinteren å si oss i Bibelen?

Det er fortsatt mange steder en vinterlig drakt over landet vårt. Vi bor i et land og kontinent hvor vi har alle fire årstider. Både tider, dager, døgn og årstider er ordning av Skaperen: «Du fastsatte alle jordens grenser. Sommer og vinter – du har dannet dem.» Sal 74,17.

Da Jesus feiret tempelvielsens fest (Hanukka, desember mnd) var det vinterlige temperaturer i Jerusalem (Joh 10,22). Mange steder i Israel står nå mandeltreet i blomst. Det er det første vårtegnet i landet.

 

Ta med skinnbøkenePaulus i fengsel Rembrandt

Paulus ser frem til at Timoteus skal komme på besøk. De var gode venner. Paulus sitter i fengsel og den dødsdømte fangens dom skal snart iverksettes. Men Paulus gleder seg til at Timoteus skal kommen, men samtidig litt bekymret for at vennebesøket skal bli hindret av været. «Skynd deg å komme før vinteren!» 2Tim 4,21.

Men det var også noen andre ting som Paulus tenkte på med besøket: «Når du kommer, så ta med den kappen som jeg lot være igjen hos Karpus i Troas. Ta også med bøkene, særlig skinnbøkene.» 2Tim 4,13.

Når det nå gikk mot vinter og lavere temperatur, så ville den varme gode kappen komme godt med. Selv om Paulus snart skulle dø, var han opptatt med å lese og grunde på Guds Ord. Apostelen hadde innsikt og var kjent med Det Gamle Testamentet, men han ville lese mer. Be og grunde over ordet og at Åndens lys kunne gi nye lærdommer og sannheter til ettertanke og bønn. Dette er en viktig innstilling! Selv i alderdommen er det mange ting som vil ta oss bort fra Ordet og tiden med Herren! Dette er noe alle troende må være våkne for! Denne lengselen etter mer av Guds ord, finner vi også hos profeten Daniel (Dan 9).

Årstiden i dag forteller mer enn bare mørketid og kulde, men slik er også det åndelige barometer. Vær i lyset og tett på varmen! Vi klær oss etter vær og vind, og det skal vi også gjøre som Guds barn (Ef 6, 10-18).

Jesus kommer før vinteren

Gud har fastsett de ulike tider, sommer og vinter, og har gitt sitt vitnesbyrd i dette. Bibelen ligger ikke skjul på at det vil komme en tid som er både mørk og kald. Det blir vondt når det blir kaldt mellom mennesker og nasjoner. «Stormen kommer fra sitt kammer, og med nordavinden kommer kulde.» Job 37,9. Denne kulde er ikke noe trengsel og vanskelige tider lokalt et sted i verden, men det vil være over hele jorden. På samme måten som meteorologen forteller om været som skal komme, slik tegner Bibelen en trengselstid over hele verden. Dette leser vi i Johannes Åpenbaring.

«Nordavind føder regn, og en tunge som hvisker i hemmelighet, volder sinte ansikter.» Ord 25,23.

Vi merker alt nå den kalde nordavinden! Jesus sa det slik: «Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.» Mt 24,6.

Vi både ser og hører i dag det som er begynnelsenpå fødselsveene! Det er ikke en nyhetssending uten at en nevner noe av de tegn Jesus sa i sin endetidstale.

Jesus vil komme før vinteren! Han er Guds menighets store frelser og venn! Jesus tar med «skinnbøkene»! Han kommer med sitt løfte og det salige håpet! Med overrengelsrøst og med Guds basun løftes menigheten i sky (1 Tess 4). Blir du med hjem til himmelen når Jesus kommer?

«Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!»Åp 22,20.