Utskrift

Hezekiahs TunnelKong Hikia er en av de store og gudfryktige konger i Juda og Jerusalem. Han var konge i 29 år fra 727 til 698 f.Kr.

Hiskia knuste kobberslangen som Moses i sin tid hadde laget. Kobberslangen var blitt gjenstand for tilbedelse og tok fokus bort fra Israels Gud.

I Jerusalem går den drøye 500 m lange Hiskia tunnelen. Tunnelen førte vann inn i Jerusalem.

«Det som ellers er å fortelle om Hiskia og om alle hans store gjerninger, og hvordan han laget dammen og vannledningen og førte vannet inn i byen, det er skrevet i Judas kongers krønike.» 2Kong 20,20.

Er en i Jerusalem bør en ta turen og vandre i Hiskia tunnelen. Her kommer en tett på Bibelfortellingene.

hiskias seglmerkeKong Hiskia hadde en god venn. Det var profeten Jesaias. De hadde samtaler, bønnemøter og var åpne og ærlige med hverandre.

Det var de som gikk opp i templet for å be da Assyrer kongen hadde beleiret Jerusalem. Kongen kjente til bønneveien og brukte den. Han la alt frem for Herren. Assyrer konge, Sankerib, måtte reise hjem til Ninive uten at det ble skutt en eneste pil mot Jerusalem.

Kong Hiskia er også kjent for sin sykdom og ble helbredet av Herren. Det ble lagt 15 år til hans liv. Da det ble kjent Juda kongen var syk, fikk han hilsen fra kongen i Babel.

Det hebraiske universitetet i Jerusalem har gjort historiske finn av Kong Hiskias segl. Funnet ble gjort i 2009, men det er først nå en har tydet skriften. På seglet står det: Tilhører Hiskia (sønn av) Ahas konge av Juda. Det var Efrat Greenwald som gjorde funnet på en gammel søppelfylling på Ofel-høyden nedenfor Hulda-portene i den sørlige delen av Jerusalems murer.

Israels statsminister Benjamin Netanjau sier om funnet: «Det finnes ikke noe mer rørende enn å lese Bøkenes bok og se forbindelsen til seglet fra kongen som kjempet for Jerusalems frihet.»

På nytt ser vi at Bibelen hadde rett. Arkeologiske funn bekrefter fortellingene fra Bibelen og stadfester jødene sin tilhørighet til Judea og Samaria.