Utskrift

Fra 1.januar 2016 er det nye medarbeidere i Bladet Evangelisten. edvard foss

Edvard Foss blir ny utgiver fra 1.januar 2016. Edvard Foss er 55 år og er tilsett i ImF Sør (Sørlandets indremisjonskrets).

Henny Kvilhaugsvik er nå begynt som kontorsekretær etter Else Drøsdal.

Else Dørsdal begynte i Bladet fra august 2003, men er nå blitt pensjonist. En kjenner på stor takknemlighet for den tjenesten hun har gjort ved Evangelistens kontor gjennom mange år. Vi ønsker Guds velsignelse over dagene og fremtiden videre.

 

HennyHenny Kvilhaugsvik er nå begynt som kontorsekretær etter Else Drøsdal.

Else Dørsdal begynte i Bladet fra august 2003, men er nå blitt pensjonist. En kjenner på stor takknemlighet for den tjenesten hun har gjort ved Evangelistens kontor gjennom mange år. Vi ønsker Guds velsignelse over dagene og fremtiden videre.

 Henny Kvilhaugsvik er ikke ukjent for Evangelistens lesere. Hun har i flere anledninger hatt ansvar for barnesamlingene på Framnes og Bibelkonferansen. I to år hadde hun fast spalteplass i artiklene «Liten og Stor.» Henny har lang fartstid som barnearbeider og er trofast programleverandør på Kystradioen. Nå blir hun en fast medarbeidere i administrasjonen for Bladet og vil ha sine kontordager tirsdag og torsdag.

 Ny medutgiver

edvard fossEdvard Foss blir ny utgiver fra 1.januar 2016.

Edvard Foss er 55 år og er tilsett i ImF Sør (Sørlandets indremisjonskrets). Fra høsten 1981 til høsten 2001 var han ungdomsarbeider/forkynner. I tillegg til misjonsarbeidet var han timelærer i kristendom på KVS Lyngdal.

Lang fartstid har Edvard Foss også fra Bibelskolen på Bildøy. Han var bibellærer fra høsten 2001 - våren 2015.

Edvard er familiemann og er gift med Bente. De har to barn og barnebarn!

Vi er takknemlige for at Edvard Foss går inn som utgiver.

Leserne har møtt Edvard gjennom artikler i Bladet. Han står også på talerstolen til Evangelistens Bibelkonferansen til sommeren 28.juni- 3.juli. Nevn dette for nådens trone både som takkeemne og forbønn.

Det er noen endringer som har skjedd de siste årene. Kontoret er flyttet til Sotra i Fjell kommune, og en har gjort administrasjonen mindre. Solveig Skarpengland sluttet ved årskiftet 2014/15 etter lang fartstid. Både Per Nygard og Konrad Landro sluttet som utgivere til nyttår 2014. Vi er takknemlige for at nye og gode krefter kommer inn og tar Bladet Evangelisten videre med den samme profilen som er dens varemerke!