7. januar

Nådegavene er forskjellige

Jeg hørte en historie om en mann som folk syntes var utrolig pirkete, og som mange derfor vegret seg for å arbeide sammen med. De opplevde ham regelrett som en klamp om foten når nye ideer og visjoner skulle utvikles.

Så ble han valgt inn i menighetsrådet, og mange tenkte at nå ville det bli et skikkelig spetakkel. Men en klok og framsynt menighetsrådsformann vendte blikket vekk fra det problematiske med mannen og skjønte at han hadde både de egenskapene og gavene de hadde bruk for - som kasserer.

«Når vi da har gaver som er ulike i følge den nåde som er gitt oss, så la oss bruke dem.» (Rom. 12, 6)