5. januar

 

Ær Gud med tjenesten du står i
En dugnadsarbeider imponerte meg. Tross et klart, merkbart handikap stod han på av alt makt for å legge tingene til rette slik at alt skulle gå så knirkefritt som mulig innenfor hans arbeidsområde. Ikke noe var uoverkommelig i utgangspunktet- eller som han selv sa det: «Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid.»
---
Vår venns tjeneste var av praktisk art. Men uansett hvilken tjeneste vi står i er det viktig at vi gjør den for Gud.

 «Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.»           (1.Kor.15, 58)