3. januar

 

3. januar

I en kuldeperiode som herjet landet vårt en vinter, var det en del ildsjeler som kjørte ut gratis ved til folk som virkelig trengte det. Og så vidt jeg vet, var det ingen som takket nei.

Hva om noen hadde reservert seg? Kanskje de ikke likte mannen som kjørte veden? Og så takket de nei selv om de inderlig og sårt trengte den varmen veden kunne gi?

---

Det finnes de som takker nei til evangeliet på grunn av at de har hørt om vonde ting som er blitt gjort i kristendommens navn eller om kristne som har forbrutt seg.

Men det er Jesus du skal forholde deg til – og bare han – om du vil bli frelst.