I bladet «Korsets seier» 34/21 leser vi om pakistanske Asia Bibi som ble dømt til døden for sin kristne tro. En svært sterk historie som endte med at Bibi ble løslatt etter sterkt internasjonalt påtrykk overfor pakistanske myndigheter. Siden har hun fått politisk asyl i Canada.

Her vil jeg bare trekke fram to små eksempler på hvordan Gud bevarte henne under fangenskapet. Bibi forteller om en vennlig vakt i fengselet som ba bønner med henne og siterte bibelvers, og hun fikk også styrke fra uventet hold: – Hver morgen i om lag tre år kom en liten fugl og sang ved cellevinduet mitt. Det ble et tegn på Guds omsorg som hjalp meg å holde ut, forteller hun.

Jeg tenker da også på profeten Elia da han flyktet for dronning Jesabel. Det kan du lese om i 1. Kongeb. 17: 2-5: «Da kom Herrens ord til Elia: «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Kerit, øst for Jordan! Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt fra til ravnene at de skal sørge for mat til deg.» Så gikk han og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Kerit, øst for Jordan, og slo seg ned der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld, og han drakk av bekken.» 

Gud kan bruke hva som helst for å komme sine barn til unnsetning.