I Apostlenes gjerninger 28, 15 leser vi om da Paulus, som fange, nærmer seg Roma: «Brødrene der hadde fått høre om oss, og møtte oss helt ute ved Tres Tabernæ.

Da Paulus så brødrene, takket han Gud og fattet mot.»

Det er noe herlig som skjer når vi fatter nytt mot, og ofte er det ikke all verden som skal til.
Her var det venner som viste stor kjærlighet ved å gjøre seg umak for å vise Paulus at de både visste om han, fulgte med ham og helt sikkert bad til Gud for ham.Slik kan vi sette mot i hverandre, og så kan vi fatte mot igjen, både du og jeg.

Ofte opplever jeg også å få nytt mot av Guds løfter. Her er noen vers om det.

 

Fatt mot, fatt mot,
gå videre min venn
og vit at snart er mørket slutt
og det blir lyst igjen.
Jeg vil være med.
Jeg lovte jo deg det.
Fatt mot, fatt mot,
gå videre min venn.

 Om veien føles tung og lang
og vanskelig å gå
Så mye hender som du slettes
ikke kan forstå.
Men løfter veller fram i deg
og gir deg mot og tro.
Du kjenner Jesus styrker deg
og vet at Gud er god.

 Hans løfter holder, ingenting
er sikrere enn det.
Så la de fortsatt styrke deg
og fylle deg med fred.
Om tåke fyller dagen din
så vit at Gud er med.
Han er der likefullt
om du ingenting kan se.