Foto: 10077173 © Jennifer Russell | Dreamstime.

Det sies at du kan ta en frosk og legge den i kaldt vann. Varmer du så opp, vil den ikke hoppe ut når det blir for varmt, men la seg koke fordi den, som et vekselvarmt dyr, ikke merker overgangen. Det ble bakgrunnen for disse strofene.
 
Du kan ta en frosk,
legge den i vann,
frosken har det bra,
ja, iallfall da.
 
Vannet det er kaldt
frosken, den har alt,
ja, den har det bra.
ja, iallfall da.
 
Så settes varme på.
Du tenker kjapt at nå,
hopper den vel ut,
ellers er det slutt.
 
Men hvorfor hoppe ut?
Her er ingen sut,
litt varme, det er godt.
Ja, jeg har det flott!
 
Slik tenker frosken lett.
Her trengs ingen sprett.
Ta det helt med ro!
Ha det slik som no!
 
Det som kjennes godt,
er farlig, ikke flott.
Den merker ikke det
før den stryker med.
--
Litt, ja litt om litt,
lokkes vi så titt.
Ingen farlig sak!
Jeg er ikke svak!
 
Men litt om litt, det skjer,
litt det blir til mer.
Litt det ble til alt,
gjorde at du falt.
 
Kjære Jesu venn.
Reis deg opp igjen,
selv om du har falt
har Gud selv fortalt:
 
Om du går til Ham
med all fallets skam,
vet jeg Han vil si:
Du er tilgitt, fri.
---
Pass deg likevel,
sett vakt om din sjel.
Med litt, ja bare litt.
lokkes det så titt.