«Så vendte gjeterne tilbake, og de æret og priste Gud for alt de hadde hørt og sett, slik det var blitt fortalt dem. (Lukas 2, 20)

Først ble de redde.
Så sikkert forundret.

Deretter må det ha gått opp for gjeterne på Betlehemsmarkene at det engelen sa var virkelig. I alle fall tok de turen inn til Betlehem. Og de ga seg ikke før de fant fram til stallen med et lite barn som var svøpt i lintøy og lagt i en krybbe. Det skulle være tegnet på at engelen snakket sant om en nyfødt Frelser.

De kom, så og gikk.
Men mer enn det.

På vei tilbake hadde de med seg en ny glede og en ny visshet. Guds budskap var sant! Alt var slik det var blitt fortalt dem – og de slapp lovprisningen løs.

---

Vi jubler stadig over idrettsprestasjoner.
Skulle vi ikke mer glede oss over den fantastiske seieren Jesus brakte ved først være villig til å komme til jorden, og siden gjennomgå både Getsemane og Golgata?

 

I fattig stall, i krybbens halm

der fødtes Han vår Frelser sann,

om hvem profeten bringer bud

som evig Fader, veldig Gud.

 

Han kom fra Himlens herlighet

inn i vårt kav og mas og strev.

Av kjærlighet kom Han hit ned

og brakte til oss evig fred.

 

La julens budskap tone ut.

La lovsang bryte fram på nytt.

La runge over land og by

en jubeltakk til Ham, på ny!