Og se, du skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus. (Lukas 1,31)

 En av våre radio og TV-kanaler hadde for noen tiår tilbake et programinnslag der en ba publikum om å sende inn navn på personer som hadde navn som stod i stil med deres yrke.
Eksempler på dette kan være snekkermester Hammer, elektriker Lampe, fjøsrøkter Kalve og el-verkssjef Strømmen.

--

På Jesu tid betydde navnene man ga til de nyfødte langt mer enn de ser ut til å gjøre i dag.
Derfor var det ikke det minste tilfeldig at Jesus fikk det navnet han fikk, som bibelordet ovenfor forteller om.
Som dagens skriftord viser, var det heller ikke Maria og Josef som bestemte dette navnet. Det gjorde Gud selv, og Hans sendebud, engelen Gabriel, formidlet det til Maria.

--

Navnet Jesus betyr «Herren frelser». Det sier noe om både hvem Han er og om oppdraget Han hadde da Han kom til jorden. Han var også selv sitt oppdrag bevisst.
I Matteus 20. kapittel, sier Han at Han «ikke kom for åla seg tjene, men for Selv å tjene, og for å gi Sitt liv som løsepenge for mange».

Helt utrolig er det for tanken at Gud selv kom til jorden som et menneske, født fattig i en stall, men min forstand går helt av hengslene helt når Gud i tillegg går i døden for vår synder.

Men jeg priser Ham av hele mitt hjerte for at Han gjorde det.