Det er heldigvis ikke veldig mye koronasmitte i landet vårt i skrivende stund. Så er det å håpe

at nedgangen vil fortsette, at vaksiner vil komme og at man etter hvert får kontroll på denne sykdommen. I en lokalavis kunne jeg nylig lese: «Alle testene var negative». Nå var det riktignok bare snakk om 30 personer som ble testet, men at 100 % av dem som en var redd for kunne være smittet ikke var det, må man jo se på som et godt tegn.

---

Slik er det ikke overfor syndesmitten.
Her vil samtidige tester være positive. Vi er alle smittet av synden. 100%.

Det kan vi lese om i Rom. 3, 23 «...for alle har syndet og mistet Guds ære».
Ordet «mistet» kan også oversettes som «blitt berøvet», og vi vet hvem som har røvet.  Det er den onde. Vårt problem er at vi har frivillig sluppet Ham inn i vårt hus, og nå mener han at han har fulle rettigheter til din og min sjel, siden vi har latt oss smitte.

Men det har han ikke! Jesus har kjøpt oss tilbake, og Han er sterkere enn Satan. Derfor fortsetter skriftordet ovenfor med: «Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus». Her legedom og nytt liv å finne for alle som kommer til Ham. «Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø», står det i Jes.1,18.