Du har sikkert sett TV-program der folk som er kommet i økonomisk uføre får profesjonell hjelp til å komme seg økonomisk på fote. I et slikt program illustrerte en av programlederne gjeldssituasjonen ved å laste på den aktuelle personen vekter som skulle illustrere hvor tung gjelden hennes egentlig var. Det tok ikke lang tid før personen skjønte at slik kunne hun ikke ha det, og at dette var noe hun måtte gjøre noe med. En svært tøff lekse, men det hele førte til at den gjeldstyngde personen etter hvert kom ut av uføret. 

--

Bibelen taler på samme måte om vår syndegjeld. Den er altfor tung å bære, og vi har ingen mulighet for å betjene den selv.  Men også her gjør en ingenting før en virkelig ser alvoret.

--

I TV-programmet starter det med at gjeldssituasjonen blir avslørt, og når Den Hellige Ånd får slippe inn i våre liv med sitt lys, blir våre synder avslørt.  Men Åndens gjerning stopper ikke der. Nå viser Han oss til Jesus og Hans verk på Golgata. I Kolosserbrevet 2,14, leser vi: «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

 

Ser du? Jesus har ikke bare ordnet en avtale for deg, Han har til og med betalt ALL din syndegjeld. Vil du ta imot alt dette? Nå er det opp til deg.