Tegning: dreamstime_xs_156385637

 

I dag vil jeg plukke litt fra noe H.E. Wisløff har skrevet. Det handler om at Gud har bruk for oss alle, og han eksemplifiserer. «

* Han hadde bruk for den lille jenten i den syriske hærfører`s hjem. Det var hun som viste Naaman veien han skulle gå for å bli helbredet.
* Han hadde bruk for Gideon, den minste i Manasse og den ringeste i sin fars hus. Ved han fikk Israel en fantastisk seier over midjanittene.
* Han hadde bruk for gjetergutten i Tekoa, profeten Amos. Det var ham Gud hadde utvalgt til å rope ut over folket: Bered deg til å møte din Gud.
* Han hadde bruk for den lille gutten som en dag stod med noen få brød og noen småfisk hos Jesus. Det var det han brukte for å mette 5000 menn.
* Han hadde bruk for den unge, nidkjære forfølger som han stanset utenfor Damaskus. Han var for Herren et utvalgt redskap.  

Og han har bruk for deg. Det står en plass ledig i rekkene om ikke du er med.»

---

Det handler ikke om dine kvalifikasjoner. Gud kaller ikke dem som er utrustet, men han utruster dem han kaller.  «Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise...... Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg..... Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.» (1. Kor. 1,26-27)