I boka «Sabotøren» av Kjell Harald Lunde møter vi krigsveteranen Fredrik Kayser. Flere ganger under krigen var det nære på at han omkom, men Kayser opplevde gang på gang å slippe unna dødens gulbleke hender.

En gang satte han seg fast i en piggtrådsperring under vann med enmannsubåten sin.

«Jeg prøvde å gå aktover, og jeg prøvde å gå forover. Båten satt like fast. Jeg prøvde å komme ned, og jeg prøvde å stige opp. Men båten løsnet ikke! Minuttene gikk. Jeg var fortvilet. Jeg tror jeg bad til Gud», forteller Kayser som var i ferd med å gi opp da båten på en eller annen mirakuløs måte kom seg fri.
Seinere, i en refleksjon over at han og hans tre kamerater kom levende fra en ekspedisjon til Måløy, sier han: «I dag vet jeg at det var én som holdt sin hånd over oss.»
---
Kayser ble kristen. Han kalte seg ikke det under krigen.
Likevel hørte Gud hans bønn.

Så be du også - med frimodighet.