Foto: ID 15399136 © Maryann Preisinger | Dreamstime.com

Nylig tok jeg en telefon og sa: «Jeg er har mistet en krone! kan dere hjelpe meg?» De som tok imot telefonen sa: Ja visst, det kan vi hjelpe deg med!»
Så tenker du kanskje? «Ringe noen for å få hjelp når en har mist en krone? Hvem vil bry seg om noe sånt? Et kronestykke har jo ikke noen særlig verdi i dag.

Men så var det ikke et kronestykke jeg snakket om, men porselenskronen på den bakerste jekselen på venstre side i underkjeven min. Og hun som tok telefonen var assistenten til tannlegen min.

Nå var det ikke noe problem å få fikset dette, særlig ikke når jeg hadde delen som var falt av tannen min. Men det finnes en annen krone som vi for all del ikke må miste. Det er Livets krone. Den kan vi blant annet lese om i Johannes Åpenbaring 2,10. «Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone». Og litt seinere i kapittel 3,11 leser vi:«Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone! Mange av våre trossøsken i verden opplever å bli direkte utfordret like til døden for sin tro. Martyrenes tid er så visst ikke forbi.
Mange går heller i døden enn å svikte Jesus. Men Ordet utfordrer ikke bare dem. Det utfordrer like mye oss. Det koster å følge Jesus helt fram – og være tro mot Hans vilje – men vil vi følge Ham, helt fram.