Ikke ringeakt Guds kall

«Gud er ikke her fordi du tror, men du kan komme til tro fordi Gud er her», underviste min venn Dagfinn. Det er godt sagt, og det understreker det vi allerede har sagt flere ganger fra forskjellige vinkler i denne andaktsserien. Nå det gjelder vår frelse er det hele tiden Gud som er subjektet. Det er Han som handler. Det er Han som overbeviser oss om synd. Det er Han som ved sin Ånd viser til Jesus, og det er Hansom gjenføder oss til et nytt liv. Ufortjent og uforskyldt – av bare nåde.

 Det er jo slik det står i Romerne 3,22-24: «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus.»

 Det er Guds sak å handle.

Vår sak er å komme til Ham.

Gud krever ikke en prestasjon av oss,
men han krever en reaksjon.

En reaksjon på Hans kall.

Et kall du for all del ikke må stille deg likegyldig til.

Ikke tenk at dette kan jeg ta stilling til siden.
Du vet ikke hvor mange anledninger du får.

Heldigvis opplever vi at også eldre folk kommer til Jesus.

Men jeg er redd for at det er unntaket.

Altfor mange dør uten å være frelst.

Måtte ikke det skje med deg.