Jeg har i det siste kost meg med å høre opptak fra «Minns du sången-serien » på svensk TV fra 1998 og noen år fremover. I alt ble det laget 25 program.

 I det første av disse ble jeg kjent med den svenske sangeren og sangskriveren  Nils F. Nygren. Mannen som blant annet har skrevet den kjente: «Glöm inte bort att änglorna finns».

 Om denne sangen forteller han: – I en av kirkene i Stockholm hadde en pyroman tent på, og er det noen som kan få det til å brenne, så er det pyromaner! Og det brente der i natten. Plutselig fikk flere medlemmer i menigheten samme syn. De så engler stå utenfor kirken. Pastoren ble kontaktet, og de dro til kirken. Da ser de at de små bålene rundt om i kirken hadde slukket, som om en usynlig hånd hadde lagt seg over dem.

 Nils fikk høre om dette fra kona, som i samtalen sa: –Ja, vi må ikke glemme bort at englene finns!

 – Det kan bli en vise, tenkte Nils F. Nygren.

– Jeg gikk inn til flygelet, og sangen kom, veldig fort, la han til.

 Her tar vi med refrenget:

 

Glöm inte bort att änglarna finns

att dom är här för att se hur du har det,

och dom kan hjälpa deg fast dom inte syns.

Glöm inte bort att änglarna finns.

 

Og i Hebreerbrevet 1, 14 leser vi:

Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?