Jeg ble nylig fortalt at under de første olympiadene i det gamle Grekenland, hendte det at rikfolk som hadde interesse i å påvirke løpet, kastet gullpenger ut i veien framfor løperne.

Mange ble naturlig nok distrahert av dette, og noen stoppet opp og valgte å sikre seg en gullpenge framfor seiersprisen.

---

I vår materialistiske tid er vi nesten der. Det er så utrolig lett for å tape fokus på det viktigste når det er så mye annet som krever vår oppmerksomhet.

Vi har vår familie. Den er viktig og må komme høyt opp på prioriteringslisten. Men vi har også hus og hjem som vi ønsker skal ta seg godt ut. Vi har bil og noen også båt og hytte. I tillegg ønsker vi å ha tid til hobbyer, trening og andre fritidsaktiviteter.

Men hva med tid for Gud?

 

Dessverre er det slik for mange kristne i dag at  den tiden vi skulle brukt  i enerom med Gud, lett blir spist opp til fordel for det vi nevnte ovenfor. Det i en tid hvor det nettopp er viktig å sette av tid til bibel og bønn for at vi ikke skal fare vill.

 

Vi trenger å minne hverandre om Paulus sine ord i Filipperbrevet 3, 13-14:

 

«Men én ting gjør jeg:  Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran,  og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.»