–Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.  (Johs. 15:5)

 –Et elektrisk tog er hele tiden forbundet med strømledningen. En bil, derimot, trenger hele tiden bensin. Når vi bare overgir oss litt til Herren, for at han skal få bruke oss, er vi som biler. Hele tiden tar bensinen slutt, og vi må inn og fylle tanken. Vi burde imidlertid ligne det elektriske toget som står uavbrutt i forbindelse med strømledningen. Da går vi fra kraft til kraft, og da er vi forbundet med den Herre som leder oss og sørger for oss hele tiden, skriver Corrie Ten Boom i boka «Overgivelse» som ble utgitt på Hermon forlag for en god del år tilbake. 

---

Slik går det an å leve i Guds nærhet. Gud har lovt oss at som vår dag er skal vår styrke være. Likeens har han gitt oss ord på at han skal være med oss alle dager.

Men vi har ingen nytte av fantastiske elektriske hjelpemidler hvis vi ikke kobler dem til strømkilden. På samme måte har vi heller ingen frelse av Jesu korsdød om vi ikke ønsker kontakt med Ham.