–Men ikle dere den Herre Jesus Kristus, og ikke plei kjødet slik at de onde lystene vekkes. (Rom. 13:14)

I dag opererer brannvesenet med røykdykkere. Utstyrt med brannhjelm, gassmaske og ildsikre klær kan de gå rett inn i ilden, bekjempe flammene og redde folk ut av dem.
---
Vi har alle kall til å bekjempe ondskampens ildebrann og redde folk fra en verre situasjon enn det er å brenne inne i et hus.

Kallet til oss alle er å drive sluknings- og redningsarbeid der vår himmelske «brannsjef» har plassert oss - enten det gjelder å gå aktivt ut mot ildfronten eller å drive med forebyggende- eller etterslukningsarbeid.

 Noen har også fått et spesielt kall til å være røydykkere i åndelig forstand. La oss be spesielt for dem.

 Og for oss alle vil dagens skriftord peke på at vi må ikle oss den åndelige branndrakten som det beskriver. Å gå inn i en slik  kamp uten, kan være direkte livsfarlig - åndelig sett. Dumt vil det også være, for denne drakten er fritt tilgjengelig for alle som vil ta den på.