–..den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut. (Johs. 6:37)

 

Det fortelles om en mann som kolliderte med en lastebil mens han var på vei til travbanen med en hest.

Seinere henvendte han seg til forsikringsselskapet med krav om erstatning for de skadene han var blitt påført.

 

«Hvordan kan du komme nå og påstå at du pådro deg både benbrudd og andre kvestelser under kollisjonen? I følge rapporten fra lensmannen sa du like etter ulykken at det ikke feilte deg det aller minste!», sa advokaten for forsikringsselskapet.

«Jammen, hør nå her!» svarte mannen. «Jeg lå i veggrøften med de frykteligste smerter, og så hørte jeg noen si at hesten hadde brukket det ene forbeinet. Like etter kom lensmannen og skjøt hesten. Deretter ville han vite om det var noe i veien med meg»

---

Jeg tror at mange lengter etter Gud, både etter tilgivelse og forsikring om evig liv. Men de er redde for hva som vil skje om de gjør alvor av sin lengsel og søker Ham.

Ordet ovenfor er en forsikring om at du ikke skal bli skuffet.