6. juni

 

Får Jesus vinne skikkelse i deg?

Lars, en mann på Jæren, hadde en hest som han stadig var stygg med. Han skjelte den ut, skrek og bante – og han slo den og sparket den.

Så skjedde det at Lars ble omvendt til Gud. Da skjedde det også noe med hans forhold til hesten. Alt dagen etter omvendelsen begynte han å behandle hesten fint. Nå snakket han mildt til den, kjærtegnet den og sa: «Nå er jeg blitt et Guds barn, Blakken min, og nå skal du og jeg bli gode venner.»

Bygdefolket oppdaget forandringen, og på folkemunne het det at nå var både Lars og hesten hans blitt omvendt.

«Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!»

(Gal. 4, 19)