Framnes 2017

s 4 bilde av framnes til annonse

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

tirsdag 4. - søndag 9.juli.

Tema: Stor er din trofasthet

 

Vi er takknemlige til Gud for enda engang og invitere til Bibelkonferansen på Framens.

 

Hver dag blir det lagt opp til samlinger for liten og stor. Det er et stort team som gjør en stor tjeneste som ivaretar den enkelte. Vi ser frem til rike stevnedager med godt fellesskap, bibel og bønn, sang og musikk.

Personale på Framnes tar hånd om det praktiske, og med mange godbiter fra kjøkkengjengen.

Gjestesanger: Mikael Järlestrand fra torsdag.

 

Program og priser....

 

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

 • Overveldende rikdom

  Av John Roger Nesjea

   

   

  «Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» Ef 2,6-7.

   

  Paulus åpenbarer her for oss en usynlig sannhet: nemlig at du som hører Jesus til er satt i himmelen. Du er allerede i himmelen. Du er allerede hjemme, kommet frem, hos Jesus i himmelen.

   

  Men dette er jo ikke din erfaring. Din erfaring er at du lever ditt liv her på jorden. Hverdagen foregår i hjem og på arbeid, skole og fritid. Her på jorden. Hverdagens erfaring forteller deg ikke at du sitter i himmelen i Kristus Jesus.

  Slik er det ofte med Guds sannheter. De må leses og læres. De er åndelige og ikke synlige for øyet. Men like fullt sanne, ekte og reelle. De er synlige for ditt åndelige øye, men da må du ha det usynlige for øye.

   


  Les mer

 • Tårenes tale

  Anfinn Vihovdes 7 bilde til trenes tale

   

  Hvert folk og hver nasjon har sitt eget språk. En del personer er så heldige at de kan flere forskjellige språk. Det er selvsagt en stor fordel. På den måten kan de komme i kontakt med mennesker som de ellers ikke hadde mulighet å få kontakt med. Det er jo gjennom våre ord og vår tale at vi kan meddele oss til hverandre.

   

  Men det er et internasjonalt språk hvor man taler uten å bruke ord. Det er tårenes språk. Det er nok et faktum at mange av oss forstår så lite dette språk. Vårt følelsesliv og vårt erkjennelsesliv er blitt så avstumpet og redusert at vi reagerer så lite om noen gråter. Den dypeste nød og den bitreste smerte kan ikke tolkes eller formes med ord. Da er det ofte tårene som taler, og tårenes språk som blir brukt.

   


  Les mer

 • SIKEM

  Av Kurt Urhaug

   

  s 5 bilde til sikem

   

  48 km nord for Jerusalem ligger byen Sikem. Det er i Samaria og byen ligger i dalføret mellom fjellene Garisim og Ebal. «Og Abram drog gjennom landet til stedet Sikem, til Mores terebintelund.» 1Mos 12,6.

   

  Nesten 200 år senere kom Jakob tilbake til landet fra Mesopotamia. Han kjøpte eiendommen som han hadde reist sine telt på. «Jakob kom vel fram til byen Sikem, som ligger i Kana'ans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og det jordstykket som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hemor, Sikems far, for hundre kesitter.» 1Mos 33,18.

   

  Det var i denne tiden at Jakob også laget brønner og la til rette for vann til både folket og dyrene. Da Israelsfolket kom tilbake fra fangenskapet i Egypt, ble Josefs ben gravlagd på jordstykke Jakob hadde kjøpt. Like før sin død samlet Josva alle Israels tolv stammer i Sikem og oppmuntret dem til å tjene Herren. Josva sier selv: «Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Jos 24,15.

   


  Les mer

 • Kommer Antikrist snart? del 3

  KOMMER ANTIKRIST SNART?  s 6 bilde av hanucha lysestake

   

  Av Knut Jensen

   

  De mange likhetstrekk.

  Lik sin forgjenger vil Antikrist først komme liten og uanselig. (Dan.7,8).

  Lik Antiokus tilraner han seg makten ved list, og deretter vokser han raskt i makt og velde. (Dan.8,9. Åp.6,2.13,5-8). Som under Antiokus da Israel hær ble overgitt til ødeleggelse, vil Antikrist også føre krig mot Israel og overvinne dem. (Dan.7,21-22. Åp.11,7;13,7).

   

  Om Antiokus står det at han tok fra Herren det stadige (daglige) offer. (Dan.11,31). I forbindelse med Antikristens gjerninger leser vi at i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre. Det er i den enda framtidige tempelofringen i Jerusalem. (Åp.11,1-2).


  Les mer

 • Den troendes nasjonaldrakt

  Av Jan Veibys 2 bilde til artikkel ved veiby

   

  DEN TROENDES NASJONALDRAKT

  "Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet" Kol. 3,12.

   

  Paulus formaner de troende til å leve som nye mennesker i Kristus. Til å vandre verdig det kall som vi er kalt med (Ef. 4,1). Til å leve i overensstemmelse med vår høye stilling i Kristus. Paulus formaner ved Guds miskunn. Det vil si i lys av frelsesåpenbaringen. Han minner dem først om det de er i Kristus. For så å formane dem til å bli det de er.

   

  Vi må skille mellom stilling og tilstand i kristenlivet. Vår stilling i Kristus er fullkommen. Det er et tilregnet forhold. Ved troen er vi rettferdige, hellige og ulastelige for Gud. Tilstanden derimot er ufullkommen og mangelfull. For den er knyttet til vandringen. 

   

   


  Les mer

 • Spør duen igjen!

  av Kurt Urhaug

  s 2 bilde til duen

  Det er i Bibelen vi får utfordringen:

  «Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.

  Duen er mange ganger omtalt i Bibelen. Den står som et forbilde på jødene som kommer hjem til Israel. «Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» Jes 60,8. På samme måte som duen alltid vender hjem, er i dag jødenes hjemkomst til fedrenes land. Duen forteller oss om oppfyllende profetier!

   

  Duen er også et bilde på en kristen. Duen er en ren fugl. Den er ren fordi Bibelen sier det (3Mos 1,14). Det samme gjelder alle kristne. Vi får tro oss frelst fordi Guds Ord sier det (Joh 1,12).

  Duen på alteret

  Duen er tett på brennoffer-alteret. I ulike anledninger kunne Israelsfolket komme til presten i templet med en due til soning og renselse. Her ble duen lagt på alteret!

   

   


  Les mer

 • Hos deg er tilgivelsen

  Av Sigmund Måges 1 bilde til artikkel av sigmund mge

   

  «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre , hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg».

  Salme 130, 3-4.

  Menneskehetens store problem er at vi alle er syndere. Vi blir født med en syndig natur, som vi har arvet fra Adam. Derfor synder vi mot Den Hellige Gud – både i «tanker, ord og gjerninger». Paulus er krystallklar når det gjelder spørsmålet om vår syndige tilstand. «alle har syndet og står uten ære for Gud» Rom. 3, 23.

   

   

  Hvis ikke Gud hadde grepet inn, ville vi alle gå fortapt. Den lille Bibel – Johs, 3,16 er summen av Guds frelsesplan. «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv». Ved at Jesus døde i vårt sted, kan Gud tilgi oss syndene - når vi tror på Jesus. Det vil si at vi kommer til Jesus eller mottar Jesus som vår frelser.

   

   


   


  Les mer

 • Den store forskjellen

  av Edvard FossKors bru

   

  Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham Mal.3,18

   

  Det skjedde på et bedehusmøte i en Sørlandsbygd for en del tiår siden. Den særmerkte forkynneren Severin Tobiassen fra Birkenes i Aust Agder hadde talt Guds ord.

   

  Etter at møtet er slutt kommer en ung jente fram til ham, hun er i åndelig nød. « Jeg er så redd jeg har mistet Jesus» sier hun. «Det skal vi nok få klarhet i « svarer Severin. «Selg meg Jesus, jeg gir deg tretti sølvpenger slik Judas fikk, så er du kvitt ham og slipper å lure mere», Underlig sjelesorg. Men den unge jenten ser på forkynneren og sier bestemt: «Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke være Jesus foruten!» «Da blir dere nok på hjemvei sammen i kveld dere to» svarer Severin «for han kan heller ikke være deg foruten»

   

  Er det noen forskjellen på en kristen og en ikke kristen? Svært lite vil gjerne noen svare. De går jo likt kledd, har de samme jobbene, deltar på mange av de samme fritidsaktivitetene og så videre. Men bibelen sier noe annet, der er en stor forskjell.


  Les mer

 • SPØR DUEN

  dueneBibelen er først og fremst et frelsesdokument, men boken tar frem mange temaer!

   

  Duen er en av de mange fuglearter vi leser om i bibelen. Det er mange fortellinger hvor duen er omtalt og er til stede.

   

  «Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.

   

  Bibelen omtaler duen som en ren fugl. Den kunne bli tatt med inn i templet og lagt på alteret.

   

  «Dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt offer enten av turtelduer eller av dueunger.» 3M 1,14.


  Les mer

 • Invitasjon til bryllup i himlen

  Jesu brud inkl. korsav Peder Almedal

   

  «For eg går bort for å gjere i stand ein stad åt dykk!» Joh 14,2

   

  Eit av dei sentrale bodskap i den kristne trua handlar om himmelhåpet. Ein dag skal alt bli så mykje betre. Ja, fullkome. Bodskapet om ein utgong av livet som fører den truande til det herlegaste av alle land, til evig glede, evig fred og der synd, smerte, tårer og død er borte.

   

  Forlova

  Jødiske bryllupsskikkar fortel oss at brudgomen tok initiativet. Han forhandla med far til den unge jenta om prisen for å få henne til brud. Når brudgomen hadde betalt prisen, var pakta etablert. Med visse rituale skulle ho vise at ho godtok dette, og frå då var bruda erklært som oppteken.

   

  I eit anna flott bilde ser vi at det blir sendt ein tenar. Abraham sender sin tenar for å finne brud til Isak. Slik har også Gud Fader sendt ut Den Heilage Ande for å vinne ei brud for Guds son. Den som lar seg overbevise av Guds Ande blir trulova med Kristus.

   

  Når ekteskapskontrakta var underskreven drog brudgommen sin veg med desse orda: ”Eg går bort for å gjere i stand ein stad”.

   


  Les mer

Kalender

Møter

15.mars. Storebø bedehus. Bibelkveld kl 18.30. Talere Nils Vindenes og Kurt Urhaug. Tema: Vår felles frelse!

Kaffe og bokbord.

16.mars. Ågotnes bedehus kl 19.00. 

17.mars. Nesse bedehus kl. 19.00.

19.mars. Nesttun bedehus kl. 11.00.

19.mars. Saron Straume kl. 19.00.

Kurt Urhaug taler.

Alle er velkommen til samlingene!

 

Bladet Evangelisten til Jondal bedehus

Fra tirsdag 21.- 23.mars blir det møter hver kveld kl 19.00 i Jondal Bedehus.

Taler: Kurt Urhaug. Det blir salg av bøker og musikk.

Tema: Dyr i Bibelen!

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

  

  

Bibelhelg Gavelstad

 gavelstad gjestegrd d1
Bibelhelg på Gavelstad gjestegård 12.-14.mai 2017.

Evangelisk og profetisk helg. Tema: Visst skal våren bli ny!

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med.

Håkon C. Hartvedt deltar med sang. 

Program og mer info

 

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.