Bibeltimer på Nesttun

s 1 bilde i oppslagstavle ang bibeltimer p nesttun 

Det blir fjerde høsten hvor Bladet Evangelisten arrangerer «Emmausveien» på Nesttun bedehus.

 

Talere har vært Per Braaten og Kurt Urhaug.

 

Dette har vært samlinger som har vært tilrettelagt om mandags formiddag, - og med en god lunsj. Misjonsvennene på Nesttun bedehus har alltid stilt opp og lagt forholdene godt til rette med bord og stoler, pynte og et ivrig kjøkkenteam.

 

 

Tema for samlingene i år blir: "EVANGELISKE OG PROFETISKE SANNHETER FRA ESTERS BOK»

 

MB dato: 29. aug 5.,12. og 19.sept. Hver samling begynner kl 11.00.

 

Alle er velkommen!

 

 

 

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

 • ORDET OM KORSET

  av Sigmund Mågekors rugged

   

  For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1. Kor. 1, 18

   

  Det hender en hører det sagt at det var en feiltakelse at Jesus ble korsfestet. Tenk at en så god person måtte lide dette! Han som var så omsorgsfull og som var et strålende eksempel til etterfølgelse! Det siste her er jo helt sant. Han var fullkomment god. Den beste som har betrådt denne verden.

   

  Men hva sier Jesus selv om sin lidelse og død? Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Johs. 12, 27 I sin samtale med Nikodemus sier Jesus; Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Johs. 3,14-15 Videre står det i Johs. 10,11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.


  Les mer

 • Ett eneste offer

  av Jan Veiby

   

  Jesus vsteprest"Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd" Hebr. 10,12.

   

  Hebreerbrevets tema er som kjent Kristus som yppersteprest.

  Det er særlig hans storhet som belyses. Når det gjelder

  a. Hans person (Kap. 1-4)

  b. Hans presteskap (Kap.5-8)

  c. Hans offer (Kap. 9-10)

   

  I dagens bibelord er det Kristi offer som fremheves. V. 12 danner motsetningen til v. 11:

  "Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder".

  Forskjellen mellom den gamle og den nye pakt kommer veldig klart frem. Kontrastene er store.


  Les mer

 • Hva sier Bibelen om endetiden og de siste dager? Del 6.

  Av Stig AndreassonLikestillingshysteri

   

  Lovløshetens hemmelighet er alt virksom” (2 Tess.2:7).

   

  I forrige artikkel belyste vi hvordan lovløsheten og normløsheten, ifølge Jesu egne ord, vil ta overhånd mot slutten av vår tidsalder. Denne gang skal vi rette søkelyset imot konkrete trender i vår del av verden.

   

  .

  I vår postmoderne tid blir det mer og mer vanlig at man unngår å snakke om normalt og unormalt”, likeså egenskaper som ”mannlig og kvinnelig”. I den svenske førskoles læreplan står det: ”Førskolen skal motvirke tradisjonelle kjønnsmønstre og kjønnsroller”. Disse betraktes som gammeldagse og utdaterte.

   

  I en kommunal barnehage i Stockholm unngår personalet å bruke ord som «han» eller «hun» om barna. De gir dem felleskjønnsbetegnelsen ”hen”. De tiltales også som «kompiser», eller «venner», istedenfor «gutter» og «jenter». Tanken er at full likestilling kan oppnås bare dersom man visker ut selve idéen om kjønn. ”Vanligvis leker jenter med dukker og gutter med biler. Hos oss blander vi lekene sammen, slik at alle lekene blir like naturlig å leke med, enten man er gutt eller jente”, forteller rektoren.


  Les mer

 • Glede på Framnes og i himmelen

  Framnes 2016 Stevnemusikken28.juni-3.juli var Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

   

  Tilbakemeldingene fra stevnet er gode og det er mange ting å være takknemlige for.

   

  Det var rundt en 280 faste deltakere og mange kom på dagsbesøk. De kom med forventing til stevnet.

   

  Det var bibeltimer og kveldsmøter. Men også musikkmøte, hageselskap og en mer uformell kvelds-samling.

   

  Det var rundt en 90 stk av barn og ungdom på konferansen. Alt dette forteller om stor aktivitet på Framnes denne uken. Det ble minnerike dager for liten og stor.


  Les mer

 • Davidsstjernen

  Davids stjerne fr kapernaumDen 28.okt 1948 ble Israels nasjonale flagg bestemt. På den hvite bakgrunnen er det to blå striper med Davidsstjernen i midten.

   

  Det har en historisk og profetisk betydning for Israel.

   

  Stjernen i flagget har også en gammel historikk og har alltid fulgt Israels folk. Den har sin bakgrunn i oppfyllelsen av Bileams profeti: «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel». 4Mos 24,17.

   

  Davidsstjernen er også en Messias stjerne! Den eldste omtalen av Davidsstjernen er fra det 9. århundre før Kristus og i det siste århundre før Jesus, ble mange bygninger utstyrt med dette symbolet. Synagogen i Kapernaum var dekorert både med Davidsstjernen, Paktens ark og den sjuarmede lysestaken. Lysestaken og Paktens ark stod i templet, men stjernen var utrykk for håpet for Messias komme!


  Les mer

 • Himmelens miskunn når oss III

  Av Kjell Dahlene

   

  Jakobs stigen

  Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Sal 36:6

   

  Guds miskunn når like til himmelen. Jesus har åpnet veien ved sitt blod – en ny og levende vei. Veien går både fra jorden til himmelen og fra himmelen til jorden.

   

  Herren viste stor miskunn mot Jakob i Betel. Han hadde flyktet fra barndomshjemmet. Men der reiste Herren i et syn en himmelstige over ham. På stigen steg Guds engler opp og ned og viste Guds miskunn i Betel, - det sted hvor Gud bor. 1 Mos 28:12.

   

  Den som har tatt imot Jesus, har han gjort til sitt Betel. Han har reist en himmelstige. Natanael og de andre disiplene får høre:

  Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen. Joh 1:51


  Les mer

 • HER ER MEIR ENN SALOMO 2

  av Kjell Furnes

   

  Salomos tempel bygging

  Vi skal i dag sjå nærmere på Jesu påstand i samtale med dei skriftlærde og fariserarane der han slo fast: Her er meir enn Salomo. Korleis kunne han det?

   

  Kunne det framvisast noko større enn Salomo i hans visdom, rikdom og hans fantastiske byggverk? I første artikkel såg vi Kristi visdom samanlikna med Salomo i hans visdom. Mykje kunne seiast om dette, men vi nemnde berre kort Kristi visdom i skapingsakta, i korset og forsoninga og hans visdom for det gode liv her på jord.

   

  Det var mykje som vakte undring hos Dronninga av Saba, m.a. det fantastiske byggverket som var reist. Men er der då eit byggverk i Kristus som overgår dette? Ja, sannleg!


  Les mer

 • «I din hånd er mine tider»

  Av Eivind Flå

  clock in hands

  Salme 31,16: «I Din hånd er mine tider.»

   

  Salme 90,12: «Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte.»

   

  Ef 5,16: «… så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.»

   

  Alt hva Herren har gitt oss, hører Ham til. Han som har skapt vårt liv, er også Livets Herre! Livets dypeste mening finner vi derfor i å leve i et nært og fortrolig samfunn med Ham.

   

  «Om livets korthet», heter en av den berømte Senecas epistler. Vår tilmålte tid her på jord er kort og flyktig. Job minner oss om livets forgjengelighet og våre «få levedager … fulle av uro» (Job 14,1). Det er ille at «ting tar tid». Verre oppleves det kanskje at «ting går tapt». Jesus minner oss i Matt 16,9 om de jordiske skatter, hvor «møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler». Det eneste som ikke går til grunne er Herren og Hans ord. I Salme 119,89 sies det: «Til evig tid, Herre, står Ditt ord fast i himmelen.»


  Les mer

 • Å få være til velsignelse!

  Av Ivar Gjerdi

  Jerusalems murer bygges opp igjen

  Guds rike er et nåderike!Jesus ønsker å vise oss Guds herlighet og vesen, han som er «full av nåde og sannhet». (Joh. 1,14) Det er fortsatt nådetid. «Min nåde er nok for deg!» Ap.gj. 12,9. Dette er selve grunnlaget for alt kristent liv og tjeneste.

   

   

  På Jerusalems murer

  Jeg tenker ofte på arbeidsmannen Baruk. Det står om han i Nehemjaboken. Sammen med arbeidskameratene var han opptatt med å bygge opp igjen muren omkring Jerusalem.

   

  Dette arbeidet møtte stor motstand. Det ble gjort uttallige forsøk på å få forhindret fullførelsen av arbeidet. Men de stod i mot.  «Da sendte Sanballat og Gesjem bud til meg: «Kom, la oss møtes i Hakkefirim i Ono-dalen.» De hadde tenkt å skade meg.Jeg sendte budbærere til dem med svaret: «Jeg er opptatt med et stort arbeid og kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot det og dro ned til dere.»  Fire ganger sendte de samme bud, og hver gang ga jeg samme svar Nehemja 6, 2-4.


  Les mer

 • Hva sier Bibelen om endetiden og de siste dager? Del 5.

  Lovløsheten og normløsheten skal forøkes i endetiden.Jesus taler

   

  Fra Jesu såkalte ”eskatalogiske tale”, siterer vi følgende:

   

  ”Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. (Matt.24:12)

   

  Da jeg en gang skulle tale over akkurat den bibelteksten i en menighet i Belgia fikk jeg et problem. Jeg hadde ikke tidligere tenkt så mye over at den franske bibeloversettelsen egentlig ikke inneholder ordet ”lovløshet”. Bibeloversetteren hadde brukt et annet ord som nærmest motsvarer vårt ord ”urettferdighet”.


  Les mer

Kalender

Møter

Søndag 28.aug. Holds skule kl 11.00.Taler: Kurt Urhaug

Mandag 29.aug. Nesttun bedehus kl 11.00. Talere: Per Braaten og Kurt Urhaug. Tema. Profetiske og evangeliske sannheter fra Esters bok. God lunsj. Alle velkommen!

 

 

 

  Bestiller du Bladet nå,- får du det gratis ut året - 2016!

 t

BIBEL- OG FRILUFTSHELG 2016

hermonSett av helga 30.sept. - 2.okt. 2016!

Da arrangerer Evangelisten og P7 Bibel- og Friluftshelg på Hermon.

Håkon C. Hartvedt blir med som sanger.

Johnn Hardang og Kurt Urhaug vert med som talere/ledere.

Påmelding og mer info, ta kontakt med Bladet Evangelisten.

Velkommen!

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2016 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.